Browsing Category Artykuły

Wywieść ze słowa

L. Śliwonik, „Wywieść ze słowa”, Scena nr 2(16), 2001, s. 18-19 Byłem w poniedziałek na seminarium w Wojewódzkim Domu Kultury w Rzeszowie. Przyjechało z całego województwa około 50 osób – instruktorzy, nauczyciele, recytatorzy. Mówili po…

Read More

Interpretacje w recytacji

TYGODNIK KULTURALNY, NR 36/73 Tadeusz Malak Artykuł Tadeusza Malaka stanowi próbę przedstawienia niektórych problemów, związanych z interpretacją artystyczną recytacji. Publikując tekst, oparty na własnych doświadczeniach znanego aktora i recytatora, redakcja ma nadzieję, iż będzie on…

Read More

O podstawowych problemach recytacji

TYGODNIK KULTURALNY NR 51/67 Lech Śliwonik Przypadek zrządził, że od pewnego czasu związany jestem z ruchem recytatorskim i siłą rzeczy staram się śledzić to, co najogólniej określić można jego „społecznym rezonansem”. Stanisław Adamczyk jest jednym…

Read More

Przeciw recytatorom

SCENA Bogusław Kierc Muszę wyjaśnić, choć rzecz wydaje się oczywista. Dwa referaty wygłoszone na seminarium, które towarzyszyło Turniejowi Centralnemu XX Konkursu Recytatorskiego – Czesława Meissnera „ Rzecz o recytacji” i mój „Słowiarz i słownik” traktują…

Read More